שותפות רב־מגזרית
לסיוע בחירום ובשיקום

הגשת בקשה לתמיכה

חוסן כלכלי ותעסוקה

סיוע במיצוי זכויות מול הרשויות | ליווי כלכלי | ליווי וסיוע לעסקים קטנים | תעסוקה

ישראל מתגייסת מיועדת עבור סיוע לאוכלוסיה אזרחית בלבד (אין להגיש בקשות עבור חיילי צה"ל וכוחות הבטחון)