שותפות רב־מגזרית
לסיוע בחירום ובשיקום

מידע לתורמים -

חינוך השכלה ופנאי

חינוך בלתי פורמלי עבור ילדי מפונים | פעילות פנאי למפונים ולקהילות שנפגעו | פעילות פנאי והעשרה מותאמת אוכלוסיה | פעילות ספורט אתגרי חינוכי

טופס זה מיועד לגופים ולפרטיים המעוניינים לתרום בתחום של חינוך השכלה ופנאי במסגרת הזירה של ישראל מתגייסת.