שותפות רב־מגזרית
לסיוע בחירום ובשיקום

Information for private donors to philanthropic funds

חוסן כלכלי ותעסוקה | חוסן אישי וקהילתי | חינוך השכלה ופנאי

ישראל מתגייסת פועלת לחיזוק החוסן האישי, החברתי והכלכלי ולהכוונת הסיוע בעת מלחמה ובעת תקומה.
עם המעבר ל"שגרת חירום" אנו מתמקדים בשלושה אתגרים עיקריים לטווח הבינוני.
---
הפנייה מעמוד זה מיועדת לקרנות פילנתרופיות ולתורמים פרטיים, המעוניינים לקבל מידע שיסייע בהכוונת התרומה.
---
השארת פרטים הינה למניעת כפילויות בתרומה ולא לטובת איסוף מידע כלשהו

*לתמיכה בכסף או שווה כסף החל מ-5,000 ₪